Založ si blog

CP-II. BR-01 a človek – Programovateľný biologický stroj

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera.

 

Tento blog sa zaoberá problémom zločinov kapitalizmu, absolútnou mocou Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a jeho tvrdého jadra Koalície zločincov, ktorých pokračujúca moc môže viesť k samozničeniu súčasnej civilizácie postavenej na hlavnom kapitalistickom zákone maximalizácie zisku.

Tento blog je prvý v sérií blogov, ktoré podávajú návod, ako tieto problémy chcú vyriešiť vzdelaní občania budúcej CP-II.BR (https://second-communist-revolution.eu/).

 

Základný prístup CP-II.BR pre ďalší humánno-progresívny vývoj ľudskej civilizácie je založený na maximálnej vzdelanosti ľudí, pochopení čo to je človek, a v spoznaní a odstránení účelových škodlivých vplyvov na mentálny vývoj mozgu človeka.

 

Celá programová politika CP-II.BR je založená na základnom overiteľnom fakte, že človek je len Programovateľný biologický stroj (nemá nadprirodzenú dušu a ani nehmotné vedomie), a že uvedomenie si tejto podstaty človeka je základom ďalšieho humánno-progresívneho vývoja ľudskej civilizácie.

Dôkazy je možné nájsť na stránkach ateistov. Niektoré som opísal aj v knižkách (1,2) alebo v blokoch (3,4,5), z ktorých po úprave si požičiam niektoré odseky.

 

Sú tri vhodné, ale nie nevyhnutné podmienky pochopenia programu CP-II.BR.

Prvá podmienka je, aby človek prijal, že je len Programovateľný biologický stroj (podobne ako traktory alebo počítače sú mechanické alebo počítačové stroje), ktorý sa vyvinul evolúciou a ktorému sa v súčasnosti hovorí Homo sapiens.

Druhá podmienka je, že človek–Programovateľný biologický stroj vlastní mozgový hardvér a softvér dovoľujúci exaktné myslenie, t.j. musí byť schopný kritického myslenia a reflexie.

Tretia podmienka je, že človek si uvedomí prijímanie sprostredkovaných informácií, ktoré sú často len súčasťou účelovej propagandy, ktorej podvedome môže uveriť až 80% populácie (tzv. Účastníci stáda, Pritakávači alebo Vytunelovaní). A že účelové informácie mu stále preprogramovávajú mozgový softvér (a asi aj hardvér) a on sa podľa toho aj správa. Skrátka, človek si uvedomí, že má z vonku a z vnútra programovateľný mozog a preto hľadá overiteľné objektívne pravdy, aby nebol len Pritakávačom alebo Vytunelovaným jedincom (1,2,6,7).

Záverom, softvérové vybavenie Programovateľných biologických strojov možno účelovo z vonku ovplyvniť a dokonca aj niekoľkokrát zmeniť o 180 stupňov. Príkladov z histórie, alebo z denných správ je veľa (8,9).

 

Pre jednoduchosť, keď my vzdelaní občania budúcej CP-II.BR budeme hovoriť o ľuďoch alebo človeku, budeme tým vždy myslieť: Programovateľný biologický stroj (skratka PBS).

 

PBS funguje jednoducho: Ľudské telo, špeciálne mozog a určité žľazy produkujú účinné látky (vnútorné „excitačné“ drogy alebo opačné „depresíva“), ktoré ovplyvňujú našu náladu, myšlienky, životnú filozofiu a bežné správanie. Robia to podobne, ako zvonka dodané drogy, ale na rozdiel od nich to robia bezpečne. Zjednodušene povedané, v našej mozgovej činnosti sa uplatňuje funkcia odmeny (reward function), ktorá nás odmeňuje kladne, ale aj záporne. Keď funkcia odmeny, podľa zdedeného a účelovo z vonku dodaného softvéru určí, že prichádzajúce informácie sú pozitívne, dá nám odmenu v podobe dobrého pocitu a šťastia (uvoľní nám vnútorné „excitačné“ drogy). Pri veľmi pozitívnych informáciách sa dostaneme až do extázy. Keď algoritmus v mozgu, podľa zdedeného a účelovo z vonku dodaného softvéru určí, že informácie sú negatívne, tak funkcia odmeny nás dostane do depresie a niekedy dokonca nás donúti spáchať samovraždu (uvoľní nám vnútorné „depresíva“).

 

Skrátka PBS (podobne, ako všetky iné živočíchy) sa snaží robiť to, čo ho vnútorne maximálne pozitívne nadroguje ihneď alebo v dlhodobých následkoch (aj preto je narkománia tak rozšírená). Takže, chovanie PBS je ovplyvnené aj podľa toho, ako vonkajší manipulátor dokáže dodať do mozgu nový softvér, ktorý zmení mozgovú funkciu odmeny v prospech manipulátora. V bežnej reči sa to nazýva propaganda. U mnohých ľudí to zafunguje, ale je dostatočný počet aj tých, ktorí racionálnym myslením dokážu preprogramovávaniu mozgu odolať.

 

Prikladáme aspoň jeden príklad z tisícky, aký softvér do mozgu nám „implantujú“ súčasní globálni vládcovia v našom regióne.

Keď v 60.-70. rokoch 20. storočia globálne americké firmy zistili, že ich americké televízne reklamy na výrobky sú neúčinné v iných svetových kultúrach, tak sa rozhodli vychovať PBS s rovnakým mozgových softvérom, čo sa im aj podarilo, lebo tá istá alebo veľmi podobná reklama je už účinná globálne. V súčasnosti vychovávajú PBS na „svoj obraz“, dodávajú im účelový mozgový softvér pomocou televíznych seriálov, filmov, komentárov, správ alebo historických dokumentov.

Napríklad celosvetovo-pozerané seriály: Priatelia, Teória veľkého tresku, Dva a pol chlapa, a všetky ostatné, alebo stovky kecaných-šou (talk show) majú jedno spoločné: mladí ľudia sa tam chovajú presne len v rámci zvieracích inštinktov – v povinnej inteligenčnej sterilite; nikdy nediskutujú vážne problémy súčasnej civilizácie.

Napríklad vedecky vzdelaní a múdri mladí ľudia v seriáli „Teória veľkého tresku“, nikdy nediskutovali: Prečo USA v roku ~1918 zhodili na cudzom území ~50 000 bômb? Koľko nevinných ľudí pri tom zabili? Aký účel má bombardovať cudzie suverénne štáty? Kto o tom rozhodol a prečo nie je potrestaný? Čo je podstata systému, ktorý toto beztrestne dovoľuje? Prečo sa veľmi zvýšil počet emigrantov a násilia? Prečo USA musia vydávať na zbrojenie 730 miliárd dolárov? Prečo sa zvýšil počet filmov-rozprávok pre dospelých so super-ľuďmi s nadprirodzenými schopnosťami? Prečo stále stúpa počet legálnych narkomanov? A tak podobne.

Racionálne uvažujúci človek by predpokladal, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia, prezentovaní v seriáli, pracujúci na najprestížnejších vedeckých pracoviskách sveta, budú mať väčší mentálny rozsah a mali by sa oberať hlavne takýmito otázkami a nie stále omieľať témy: jesť, piť, kakať, cikať a súložiť.

PBS by si mal uvedomiť, že správanie sa mladých ľudí v takýchto televíznych seriáloch, majú okrem zábavy aj návod a cieľ: určovať ako sa majú chovať, v akých mentálnych hraniciach majú myslieť PBS na celom svete.

Presne takto to je aj u všetkých inteligentne-sterilných v kecaných-šou našich celebrít. Nikdy nezašli za hranicu sterility, už 30 rokov stále omieľajú len tieto témy zvieracích inštinktov.

 

Preprogramovávanie PBS na akýkoľvek obraz majú v súčasnosti v rukách súkromné osoby alebo koalície súkromných osôb, kde ich moc programovať PBS je úmerná ich súkromnému neohraničenému majetku. Uvedomenie si tohto závažného faktu a jeho odstránenie je jedným so základných bodov programu vzdelaných ľudí v budúcej CP-II.BR.

 

Skoro som zabudol pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami:

 

  1. Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie.
  2. Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu.
  3. Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva.
  4. Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým sa ja budem mať lepšie.
  5. Pravda: Naprotitomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie.

 

 

Karol Ondriaš

200111

 

 

Prílohy:

 

(1) Človek alias programovaný biologický stroj a jeho lásky http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47.

 

(2) Vytunelovaní. http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=16&catid=47

 

(3) Je viera v boha a priľahlé nadprirodzené sily – mor 21. storočia? Je preferovanie boha pred človekom – mor 21. storočia? https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/

 

(4) Poškodzuje náboženstvo vývoj mozgu dieťaťa?

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/05/poskodzuje-nabozenstvo-vyvoj-mozgu-dietata/

 

(5) Je extrémna viera v boha šialenstvo? https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/09/je-extremna-viera-v-boha-sialenstvo/

 

(6) Bohovia súčasných mytológií a komunizmus. http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47

 

(7) Podľa (1): Prečo sa niekto stáva komunistom, kapitalistom alebo členom hnutia na ochranu vtákov:

Podstatné na celom probléme otázok a odpovedí fungovania ľudskej spoločnosti je uvedomiť si, že človek a všetko živé okolo nás sú len programovateľné biologické stroje, podobne ako mechanický stroj je auto a programový stroj je počítač. Nájdenie odpovedí na mnohé otázky našej civilizácie spočíva v poznaní a pochopení fungovania nášho mozgového hardvéru a softvéru. Stručne spomeniem základné myšlienky o Homo sapiens ako programovateľnom biologickom stroji a jeho hardvérovom a softvérovom vybavení mozgu.

– Človek je len programovateľný biologický stroj, ktorý sa vyvinul evolúciou z neživej hmoty.

– Nemá v sebe nič nadprirodzené, ani dušu, ani vedomie. Všetko, čo má, čo cíti a v čo verí, má len fyzikálny základ, podobne ako má fyzikálny základ každý iný stroj.

– Fyzikálny základ vedomia programovateľného biologického stroja tvorí hlavne mozgový hardvér a softvér, ktorý sa riadi programami dedenými po predkoch, je stále programovaný okolím a môže sa programovať aj sám.

– Mnohé mozgové programy, ktoré nás riadia, sa vytvárali po milióny rokov, keď sme žili v džungliach, na savanách a v jaskyniach, keď sme boli lovci alebo zberači. Ďalšie programy sme získali výchovou a interakciou s prostredím. Naše mozgové algoritmy nás zvyčajne nútia riadiť sa týmito zastaranými programami, ktoré často nepatria do modernej doby a ktoré v súčasnosti škodia jednotlivcom i celej spoločnosti. Na základe vlastných algoritmov sa niektoré programovateľné biologické stroje správajú ako Alfa-samci, či ako Pritakávači alebo Vytunelovaní.

– Mozgový hardvér a softvér, využívajúc endogénne drogy, nás núti robiť to, čo robíme, veriť tomu, v čo veríme, a jeho algoritmy rozhodnú, či sa staneme komunistami, kapitalistami alebo členmi hnutia na ochranu vtákov. Geneticky dané a prostredím modulované mozgové algoritmy rozhodnú, či budeme veriť, alebo neveriť v Boha, v UFO, v horoskop, pouličnému predavačovi alebo žene v bare.

– Vždy keď náš mozgový hardvér a softvér zistí, že robíme niečo v súlade s jeho programom, odmení nás dávkou endogénnych drog a my máme pocit spokojnosti, radosti, niekedy až extázy.

– Programovateľný biologický stroj sa správa podľa týchto programov, tie sú však u jednotlivcov rozličné, a preto vytvárajú rozličné ilúzie pravdy, viery, rozličné túžby a celkové správanie programovateľného biologického stroja.

– Medzi tieto ilúzie právd patrí aj ilúzia pravdy kapitalizmu alebo ilúzia pravdy komunizmu. Podstatné je zistiť, ktorá ilúzia je pravdivá. Preto je dôležité je, aby sme našu ilúziu pravdy priblížili čo najviac k objektívnej pravde. Preto sa musíme riadiť precízne merateľnými údajmi, objektívne zistiteľnými faktami, ktoré možno kontrolovať. Nesmieme sa riadiť pocitmi, intuíciou a najmä nie radami iných. Toto je základ programu CP-II.BR.

 

(8) Napríklad, zoberme si ovplyvňovanie softvérového vybavenia takéhoto Programovateľného biologického stroja (PBS) – obyvateľov žijúcich na dnešnom území Indonézie. V 7. a 8. storočí začali prenikať do Indonézie obchodníci z Indie. Doniesli nové softvérové vybavenie, filozofiu budhizmu a neskôr hinduizmu. Začali meniť softvérové vybavenie pôvodných obyvateľov Indonézie, ktorí pod vplyvom nového softvéru v 7. – 8. storočí založili na Sumatre budhistické kráľovstvo a stavali budhistické kostoly. O niekoľko storočí nastalo v Indonézii ich nové preprogramovávanie. Pod vplyvom softvéru hinduistických indických obchodníkov v Indonézii obyvatelia ostrova Jáva prijali nový softvér a začali vyznávať hinduizmus. Vďaka novému softvéru založili na Jáve koncom 13. Storočia hinduistické kráľovstvo dominujúce v Indonézii. Ďalšie preprogramovávanie nastalo, keď arabskí obchodníci v 14. – 15. Storočí doniesli do Indonézie softvérové vybavenie islamu. Nový softvér bol taký účinný, že koncom 16. Storočia vytlačil staré budhistické a hinduistické softvérové vybavenie. Ľudia v Indonézii sa riadili softvérom islamu až do príchodu európskych kolonizátorov.

Roku 1511 portugalskí obchodníci vybavení kresťansko–katolíckym softvérom začali obchodovať s PBS Indonézie. Roku 1596 ich nasledovali Holanďania a roku 1600 Angličania vybavení kresťansko–protestanským softvérom. Holanďania roku 1610 vytlačili Portugalcov aj s ich softvérom takmer z celej Indonézie, uchytili sa len na Východnom Timore, kde ich vplyv trval niekoľko storočí. Holanďania v rokoch 1610–1623 vytlačili Angličanov z Indonézie a ovládali ju až do príchodu Japoncov roku 1942, šíriac kresťansko–protestanský softvér. Aj po získaní nezávislosti Indonézie roku 1949 pokračovala postupná zmena softvérového vybavenia PBS žijúcich na území Indonézie. Časť PBS prijala napríklad komunistický softvér, ktorý bol však rýchlo a násilne odstránený a nahradený softvérom demokratického kapitalizmu konzumnej spoločnosti.

V roku 2000 takmer 90 percent populácie sa riadilo softvérom islamu, ktorý tam doniesli arabskí obchodníci. Kresťanským softvérom sa riadi okolo desať percent populácie, pričom protestanti ho získali od Holanďanov a katolíci vo Východnom Timore ho získali od katolíckych Portugalcov. Budhizmus vyznáva už len 1% populácie a len nepatrná časť populácie na Bali vyznáva hinduizmus, ktorý dominoval v dávnej minulosti. Ne kompatibilnosť softvérového vybavenia v niektorých oblastiach Indonézie produkovala násilie. PBS s islamským softvérom fyzicky napádajú PBS, ktoré sa riadia kresťanským softvérom a naopak. Táto odlišnosť mozgového softvéru vyprodukovala len za január 2000 niekoľko stoviek mŕtvych (1).

 

9.) Technológie, ktoré použil Vyvolený hamburger aby z Vás vyrobil ľudské stádo na akékoľvek použitie. https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/

VII. Križiacke ťaženie do Ruska a vyľakaní Genetickí Euroatlantickí predátori. Aké je súčasné skóre?

21.04.2024

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a aj tých, ktorí si myslia, že sa ich to netýka. Prvých šesť križiackych ťažení genetických predátorov do Ruska sú popísané v mnohých publikáciách a ja som ich spomenul v [...]

Kapitalistické demokratické slobodné voľby a výber kandidátov, ako zbrane hromadného sebazničenia! Prečo komunistická Čína skúpi za pár desiatok rokov Európu a USA za cenu šrotu?

02.04.2024

Odpoveď je jednoduchá: Pretože Čína nepoužíva zbrane hromadného sebazničenia! Ja popíšem aspoň dve zbrane hromadného sebazničenia, ktorým sa v kapitalizme klaniame podobne, ako v stredoveku po dobu 350 rokov sa klaňali páleniu bosoriek, t.j. prostriedku na odstránenie zla. Komunistická Čína, a aj my komunisti z KS-21.St, pokladáme kapitalistické, [...]

Ako bude reagovať genetický rakovinový nádor a jeho metastázy, keď sa faktami ďalej potvrdí, že za masakrom na predmestí Moskvy 22. 3. 2024 je vláda Ukrajiny?

24.03.2024

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a tých, ktorých sa to týka. Áno, je to pravda!! Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Alexej Danilov potvrdil účasť Ukrajiny na teroristickom útoku na „Crocus“: [...]

pozemný dron

Terminátor v praxi. Po nebi a vode sa do vojny na Ukrajine hlásia aj pozemné drony

21.04.2024 21:36

Podľa expertov je však ich nasadenie obmedzené. Zatiaľ.

netanjahu

Izraelská armáda schválila operáciu v Rafahu. Netanjahu avizuje tvrdší bol proti Hamasu

21.04.2024 20:20, aktualizované: 21:58

Je to jediný spôsob, ako oslobodiť našich rukojemníkov, uviedol izraelský premiér.

Russia Ukraine War

Po americkej pomoci Rusi pritvrdili. Chcú, aby Ukrajina plakala, vidia sa až v Kyjeve

21.04.2024 18:51

V Moskve sa tvária, že z novej pomoci USA pre Kyjev si ťažkú hlavu nerobia. Hlásne trúby Kremľa tvrdia, že porážka Ukrajiny je nevyhnutná a neodvratná.

Peter Pellegrini

Ostrosť kampane, vojna, transparentnosť či pokoj? Čo rozhodlo prezidentské voľby?

21.04.2024 18:30

Podľa akých kritérií sme si vyberali budúcu hlavu štátu? Čo nás presvedčilo?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 82
Celková čítanosť: 282671x
Priemerná čítanosť článkov: 3447x

Autor blogu

Kategórie